1. Inledning med sammanfattning                                       
 2. Finansiella mål för att nå och upprätthålla en ekonomi i balans   
        
 3. Ekonomistyrning                                                 
 4. Den kommunala barnomsorgen                                       
 5. Vårt förslag till kommunalt föräldrastöd för hemmavarande barn 
          
 6. Vårt förslag till Max-taxa inom barnomsorgen                             
 7. Grundskolan                                                 
 8. Praktisk Gymnasieskola i Ale                  
                       
 9. Den kommunala vuxenskolan                                       
 10. Det kommunala stödet till studieförbunden                             
 11. Kultur- och Fritidsverksamhet                                       
 12. Turismen                                                  
 13. Säkra Ridvägar                                                 
 14. Campingplats, ställplats, båt- och trailerramper                   
 15. Turistbyrå                                                 
 16. Motorsportcentrum/stadium i Kollanda
                               
 17. Kattleberg Airport                                                 
 18. Simhallar och simundervisning                                       
 19. Musikskolan                                                 
 20. Internationella kontakter                                       
 21. Äldre/Funktionshinder- och familjeomsorg                             
 22. Nya äldreboenden i Älvängen                                       
 23. Socialtjänsten                                                  
 24. Det kommunala centralköket i Nödinge 
                              
 25. Så förstärker tätorterna!                                       
 26. Vi utvecklar Älvängen och Nödinge till centralorter   
                  
 27. Hela Ale skall leva!                                       
 28. Landsbygdsutveckling i Strandnära Områden (LIS)  
                   
 29. Långsiktig samhällsutveckling
  - Kollektivtrafiken
                                         
 30. Förenklade regler för detaljplaneläggning                             
 31. Förbättrad närmiljö                                                 
 32. Kommunalt huvudmannaskap i våra tätorter
                               
 33. Statliga vägar inom kommunen                                       
 34. Gång- och cykelleder; fortsatt utbyggnad
                               
 35. Ny central kommunalförvaltning                                       
 36. Sälj det kommunala bostadsbolaget AB Alebyggen 
                    
 37. Ale kommun och Näringslivet                                       
 38. Företagsklimatet                                                 
 39. Industrimark                                                  
 40. Kommunal personalpolitik                                       
 41. Säkerheten i Ale – Polisens bristande resurs stort problem
                     
 42. Ale kommuns position i Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR)
    
 43. Trängselskatter runt Göteborg